Futureproof medewerkers en lenige organisaties !

Zijn de medewerkers wel futureproof ? Jaarlijks blikken we met onze medewerkers terug op het afgelopen jaar dmv functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken, maar hoe goed kijken we dan echt naar de flexibiliteit en het leervermogen van deze medewerkers ?

Futureproof medewerkers en lenige organisaties

Nieuwe technologieën, globalisering en veranderende economische omstandigheden slaan je om de oren. Organisaties veranderen voortdurend en daardoor ook ons werk. Vergelijk het werk met nieuwe hoogstandjes die vandaag op de markt komen: morgen zijn ze al weer verouderd.

HR kan dan wel met een paar drukken op de knop een overzicht tevoorschijn toveren van de opleidingen en ervaringen van alle medewerkers, maar daarmee zet je geen zoden aan de dijk. Om als organisatie te overleven is het essentieel dat je weet of je medewerkers het vermogen hebben om snel en flexibel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen.

Want des te wendbaarder ze zijn des te leniger is de organisatie. We praten dan over de learning agility. Learning agility biedt organisaties inzicht in het potentieel van medewerkers.John T. Delaney vertelt in The Huffington Post dat het leervermogen van huidige en toekomstige medewerkers het belangrijkste onderwerp is voor HR in de 21ste eeuw.

Welke medewerkers kunnen de toekomst van de organisatie dragen?

HR moet meten welke medewerkers in de organisatie learning agile zijn. Oftewel: wie is voortdurend nieuwsgierig en omarmt het nieuwe, wie leert van andere mensen om te kunnen functioneren als situaties of omstandigheden veranderen, wie leert van andere waarden en culturen, wie is mentaal flexibel, onderzoekt en denkt na, wie formuleert nieuwe doelen in onbekende situaties. Je meet of iemand in staat zal zijn, meer dan een ander, om nieuwe competenties aan te leren of te ontwikkelen.

Medewerkers die toekomstproof zijn, zijn intrinsiek gemotiveerd om hun leervermogen te vergroten, om zich snel aan te passen en om effectief te blijven presteren in onzekere en onduidelijke situaties. Ze zijn ambassadeurs voor de wendbaarheid van de organisatie. HR moet deze kwaliteiten herkennen en koesteren. Ook al weet niemand precies wanneer er wat verandert en welke impact veranderingen hebben op organisaties, de mate van learning agility geeft aan wat iemand láter zal kunnen. Als je dit inzicht hebt kun je sneller anticiperen op veranderingen en weet je sneller wat je moet doen om je aan te passen.

Het is dus belangrijk om te weten hoe snel iemand zich een nieuwe situatie eigen zal kunnen maken. Het HRM beleid dat daarbij hoort is gericht op het benutten van kwaliteiten van mensen waarin ontwikkeling, duurzaam werken, strategische personeelsplanning, continu leren en verbeteren en sociale innovatie centraal staan. Continu leren en verbeteren moet nauw aansluiten bij de strategie van de organisatie. Daardoor loop je niet achter de feiten aan, maar zijn organisaties en medewerkers in staat om voortdurend te veranderen en te verbeteren. De focus ligt dus op het ontwikkelen van talenten van medewerkers, waardoor ook het leervermogen van de organisatie ontwikkelt.

vis

HR moet op zoek naar mensen die niet alleen nu kwaliteit leveren voor de organisatie, maar ook in een nog onbekende toekomst. Centrale vraag hierbij is:

Welke mensen kunnen die veranderingen aan en welke mensen minder? Medewerkers met een hoge learning agility halen meer uit hun ervaringen, zoeken meer naar nieuwe uitdagingen en staan open voor feedback. Medewerkers met een lage learning agility leren weinig of niets van nieuwe ervaringen en houden vast aan oude gewoonten.

Wij hebben een leervermogen monitor ontwikkelt die je inzicht geeft in het leervermogen van jullie medewerkers en teams. Dit is een zeer waardevol instrument om als basis en 0-meting te gebruiken voor organisaties. Samen kunnen we dan een op maat; optimaal & effectief ontwikkelplan plan maken voor jouw organisatie !

Wil je hier meer over weten ? Neem dan snel rechtstreeks contact met ons op !

Anders Trainen ! 

 

 

 

Bron : Huffington Post – P&O actueel

Loop je ook wel eens tegen een muur aan en lijkt het of je stil staat? Wij helpen je graag om je weer verder te kunnen ontwikkelen !