25 januari 2016 Vincent Kalf

6 Redenen om Wél te investeren in Vitaliteit !

Vitaliteit stond in 2008 & 2009 nog bij veel grote bedrijven hoog op de agenda. Wel 34 % van de organisaties had toen een actief vitaliteitsbeleid. Naarmate de crisistijd duurde , is de noodzaak helaas bij veel bedrijven er bij ingeschoten en is het aantal organisaties met een actief vitaliteit beleid in 2010 zelfs gedaald naar 29 % (TNO Arbobalans). Feit is wel dat vaak de grotere bedrijven met > 100 medewerkers overigens vaker een actief vitaliteitsbeleid hebben (47 %) dan kleinere bedrijven.

Maar waarom zou je als organisatie ( groot of klein) nou investeren in de gezondheid van je medewerkers? Dat is een hele goede vraag de wij graag voor je beantwoorden en daarom zullen we even de belangrijkste 6 redenen voor je op een rijtje zetten;

Optimale & verhoogde productiviteit
Medewerkers met een goede gezondheid zijn ruim 20 % productiever dan mensen met een slechte gezondheid (World Economic Forum, 2008). Het energie niveau van de medewerker zal stijgen en dus ook de productiviteit en motivatie om te presteren.

Verbeteren Imago Organisatie
Onderzoek van het European Network for Workplace Health Promotion (2004) toont aan dat vitaliteitsmanagement een positieve impact heeft op klanttevredenheid en bijdraagt aan een betere reputatie op de arbeidsmarkt. Medewerkers zijn zich steeds meer bewust van de juiste balans op fysiek, mentaal en emotioneel gebied. Een aantrekkelijk vitaliteitsbeleid binnen een organisatie wordt daarom veelal meegenomen in de overweging om voor een organisatie te willen gaan werken.

Verhoogt de Medewerkerstevredenheid
Gelukkig medewerkers zijn cruciaal voor het succes van een onderneming’. Instinctief wisten we dit natuurlijk al wel, alleen is het zo moeilijk om er de vinger op te leggen. Maar nu is er wetenschappelijk bewijs, recent onderzoek van de universiteit van Warwick wijst namelijk uit dat gelukkige medewerkers 12 procent productiever zijn dan werknemers die om allerlei redenen mentale of fysieke redenen minder lekker in hun vel zitten. Bedrijven als Google hebben uitgebreid geïnvesteerd in haar medewerkers op alle aspecten van fysieke en mentale fitheid. Het resultaat ! De medewerkerstevredenheid is daar met 37% gestegen! Hoofdonderzoeker Andrew Oswald geeft dan ook aan dat ‘onder wetenschappelijk controleerbare omstandigheden’ we nu kunnen zeggen, investeren in het geluk van je medewerkers verdient zich terug!

Meer betrokkenheid
Onderzoek van het World Economic Forum toont aan dat een relatie bestaat tussen betrokkenheid en gezondheid. Betrokken medewerkers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van de organisatie. Wanneer je energie niveau op een goed gezond niveau is heb je meer ruimte mentaal gezien, om je betrokkenheid bij de bedrijfsvoering te uiten en meer zo ook meer ruimte om initiatief te tonen.

Terugbrengen ziekteverzuim
Het verzuimpercentage gaat de komende jaren flink stijgen door de vergrijzing en het aandeel ongezonde ouderen neemt toe. En wat blijkt, vitale medewerkers verzuimen minder vaak dan niet vitale medewerkers (Dekkers et.al., 2006). Een medewerker met een gezonde geest en lichaam heeft meer weerstand dan een ongezonde medewerker.

Fysiek mentaal emotioneel groei

Vergroot bewustwording

Een medewerker die bewust bezig is met een vitaliteit programma is zich vaak erg bewust van het belang van een goede balans tussen fysiek, mentaal & emotioneel gebied. Hoe meer kennis en bewustzijn hierover is bij de medewerker hoe beter de kennis onder de eigen motorkap van de medewerker is. Dit kan ontzettend motiverend en stimulerend werken voor de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker.

Hoe kunnen we dit nu gaan bereiken voor mijn organisatie? En wat is dan een effectief vitaliteit programma op Fysiek, Mentaal & Emotioneel niveau voor mijn organisatie? Met die uitdaging en invulling helpen wij je graag … tot snel ! Hulshof TCP