5 juli 2018 Vincent Kalf

Ga je voor blijven investeren of blijvend resultaat?

Hoe je The Forgetting Curve te slim af bent

Voor het werkgeluk, de inzetbaarheid en de productiviteit van werknemers is het belangrijk dat zij zich binnen hun organisatie kunnen blijven ontwikkelen. Leren en ontwikkeling vragen een investering, van tijd en van geld. Dat het geleerde niet of niet lang beklijft, heeft de psycholoog Ebbinghaus al in 1885 aangetoond met een wetenschappelijk onderzoek dat bekendheid heeft gekregen onder de naam Forgetting Curve. Maar anno 2018 zijn we deze Forgetting Curve natuurlijk te slim af.

Ebbinghaus’ theorie luidde dat het menselijk geheugen geleerde kennis na verloop van tijd verliest, tenzij de geleerde kennis keer op keer bewust wordt opgehaald. Hermann Ebbinghaus bracht het behoud, of de afname, van het geheugen in de loop van de tijd in kaart door het onthouden en vergeten van willekeurige, niet bestaande, drie letterwoorden te meten. Met de analyse legde hij de exacte vorm van de Forgetting Curve vast en kwam tot de conclusie dat vergeetachtigheid van nature exponentieel is.

Direct nadat de informatie is aangeboden, is het kennisniveau 100%. De eerste periode na het leren van informatie vindt een sterke daling in het weten plaats, relatief is de vergeetachtigheid het grootst. Vervolgens gaat het vergeten gestaag door, al is de snelheid, waarmee de geleerde kennis verloren gaat, eruit.

The Forgetting Curve van Hermann Ebbinghaus

Meer lezen over het wetenschappelijk onderzoek van Ebbinghaus https://www.psychestudy.com/cognitive/memory/ebbinghaus-forgetting-curve

De Forgetting Curve van Ebbinghaus zou je bijna doen geloven dat je van het geld van de investering in een leerprogramma beter lekker uit eten kunt gaan. In relatief korte tijd worden best flinke leermeters gemaakt, maar de stof zakt snel weg in de vergetelheid en na verloop van tijd is het leerresultaat praktisch nihil.

Langetermijngeheugen versterken
Uiteraard spelen er meerdere factoren een rol in de snelheid waarmee wij informatie vergeten: de moeilijkheidsgraad van de aangeboden informatie, de wijze van aanbieden en de fysieke en emotionele vitaliteit van de cursist. Maar wat je uiteindelijk wilt bereiken, is altijd hetzelfde: de investering in leren en ontwikkeling zinvol maken. Ebbinghaus stelde al dat dit mogelijk is door je langetermijngeheugen te versterken.

Een bekende oefening is om ezelsbruggetjes bij de te leren stof te bedenken. Veel goede netwerkers passen deze ‘truc’ toe wanneer ze ineens een behoorlijk aantal nieuwe namen moeten onthouden.   Bij wat meer complexe informatie werkt de breinstimulans-methode: op gezette tijden dwing je jezelf vragen te stellen over de aangeboden stof. Diepgaande vragen die je denkkracht aanspreken. Zo maak je gebruik van de kracht van de herhaling. Helaas liggen de waan van de dag, de complexiteit en de kwantiteit, die dagelijkse groeiende berg aan aangeboden informatie, altijd op de loer.

“You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.”

BUCKMINSTER FULLER

The Forgetting Curve te slim af
De Forgetting Curve is een dankbaar paradigma om met de nieuwste inzichten op het gebied van de neuropsychologie en (brein) leren tot andere leermethoden te komen. Bovenstaand model van ‘Spacing Learning Over Time’ illustreert dat een leertraject met een langere doorlooptijd – Spaced Learning Curve – een aanzienlijk beter resultaat op behoud van het kennisniveau laat zien. De bijbehorende Spaced Forgetting Curve is hoopvol en bewijst onomwonden het belang van een doordacht leerproces. Het beste leerresultaat op langere termijn bereiken we met de combinatie van Spaced Learning en het toepassen van herhaling en geheugenoefeningen, de Reactivation Curve.

Digitale kansen voor de Reactivation Curve
Het huidige digitale tijdperk waarin we leven maakt de Reactivation Curve niet alleen simpelweg beter haalbaar, maar bovenal leuk. Online (herhaal)trainingen, gamification, quick bits en 360 graden feedback opdrachten halen het geleerde op gemakkelijke wijze naar boven. Een Reactivation Plan biedt toegankelijke opdrachten die op elk zelf gekozen moment het geleerde daadwerkelijk borgen. En zo ben je de Forgetting Curve te slim af.

Meer weten?

Neem contact op