5 juli 2018 Vincent Kalf

Het is tijd om beter te trainen – dit is hoe

Na het leren voor een tentamen vergeten studenten 90% van de stof binnen een paar dagen. Klinkt dit herkenbaar? Bijna iedereen heeft er last van: vers geleerde informatie wordt te snel vergeten. En dat is zonde. Zou u beginnen aan een training waarvan u kunt verwachten dat u 90% van de geleerde informatie binnen een paar dagen gaat vergeten? U zou groot gelijk hebben als u direct geen zin meer heeft. Maar gelukkig kan dit probleem worden verholpen door slim te trainen. Er is namelijk veel in de wetenschap naar voren gekomen dat ons inzicht heeft gegeven in het leerproces van mensen en hoe we dat kunnen optimaliseren. De verschillende punten die hier naar voren komen zijn: maak de training vermakelijk, gebruik humor, zorg voor participatie en actief leren, het toepassen van kennis op de werkvloer, schrijf over doelen en bouw zelfvertrouwen bij de werknemers. Tot slot wordt er informatie gegeven hoe een training beoordeeld kan worden. Na het lezen van dit artikel snapt u dus waarom trainingen van Hulshof TCP zo effectief zijn.

Hoe gaat dat nou, zo een effectieve training? Gelukkig is het geen hogere wiskunde maar zit het ‘m in kleine, maar wel belangrijke punten. Om heel simpel te beginnen, maak het hele leerproces leuk. Kunt u het leren van rijtjes Franse woorden op de middelbare school nog herinneren? Juist, dat was saai en droog en had uiteindelijk vrij weinig resultaat, want zeg nou eerlijk, wat is u daarvan bijgebleven? Dus, trainingen moeten ook leuk zijn. Dit wordt gedaan door vooral veel variatie in de trainingen te brengen, in verschillende methoden en door de trainers op verschillende manieren in te zetten.

Daarbij, iets dat heel belangrijk is en wat toch vaak ontbreekt: humor. Heel simpel, houd het luchtig, breng het punt over met een beetje humor in plaats van met droge en saaie stof. Nu is humor natuurlijk subjectief, maar aan de humor van onze trainers hoeft u niet te twijfelen!

Iedereen heeft moeite om zich volledig en langdurig te focussen op een lezing. Er wordt geloofd dat door passief te staren en luisteren naar een lange presentatie, de kennis een weg vindt naar het brein van de trainee en dat hij er dan ook daadwerkelijk wat aan heeft. Nieuwsflash: FOUT! Op deze manier wordt 90% van de stof vergeten in een paar dagen, en bijna alle kennis raakt verloren over een langere tijd. Hoe kan dit beter? Door de trainees actief bezig te laten zijn met de stof. Dat kan op allerlei manieren en tijdstippen – zowel gezamenlijk tijdens de training als individueel na de training of op werk. Het meest voor de hand liggende is natuurlijk tijdens de training – voorbeelden hiervan zijn rollenspellen, discussies, het opschrijven van persoonlijke verbeterpunten en praten over ideeën, gevoelens en ervaringen. Hoe meer de trainee bezig is met de stof, hoe beter. Deze methodes dragen allemaal bij aan de effectiviteit van een training.

Het volgen van een training heeft te maken met het aanleren van nieuwe behulpzame gewoontes buiten de training. Het gaat er dus om dat oude patronen worden doorbroken om plaats te maken voor nieuwe. Er wordt gediscussieerd over hoe lang het daadwerkelijk duurt om een nieuwe gewoonte aan te leren – de indicatie ligt tussen de 21 en 66 dagen. Dat is inderdaad lang. Daarom is er een manier nodig om uzelf te blijven focussen op deze nieuwe gewoonte ondanks alle afleiding die het leven biedt. Een goed voorbeeld van een effectieve methode hiervoor wordt aangehaald in ons eerdere artikel “Niet Denken Maar Doen”; de Yes-List van Yi-Min. Hierin wordt per dag per gewoonte of doel aangegeven of er aan is voldaan. Dit houdt u scherp, ook op dag 65 van het aanleren van de gewoonte.

Deze methode kan ook gebruikt worden voor het toepassen van kennis op de werkvloer – reflecteer simpelweg of dit elke dag is gelukt, en in welke mate. Er kan ook een schaal van 1-10 gebruikt worden waarin 1 zou staan voor totaal niet voldaan en 10 voor volledig voldaan. Een tweedelige verdeling van ja en nee is niet geschikt voor elke gewoonte.

Verder helpt het enorm om doelen op te schrijven, het volgen van een training gaat altijd samen met een doel. Dit kan op verschillende manieren – bijvoorbeeld een doelenlijst die u schrijft aan het einde van de training die gaat over waar u aan wilt werken. Dit kan zo uitgebreid als u zelf wilt – al geldt natuurlijk wel de regel: hoe meer inzet hoe beter. Wel met de kanttekening om te focussen op één of een paar gewoontes tegelijk, en daar dan veel en consistent inzet voor te tonen. Het is een goed idee om op vaste basis hierover te reflecteren. Dit kan de vorm aannemen van een dagelijks dagboek, een wekelijks dagboek, een voldaan/niet voldaan lijst, er zijn natuurlijk meerdere variaties mogelijk. Maak er in ieder geval tijd voor vrij op een vast moment. Kortom is de boodschap: ga op een gestructureerde wijze te werk en werk er veel en consistent aan.

Tot slot is het bouwen van zelfvertrouwen bij alle werknemers belangrijk voor de effectiviteit van een training. Iedereen wil natuurlijk weten wat ze goed kunnen en waarin de training hen verder helpt. Centraal in onze trainingen staat het opschroeven van het zelfvertrouwen van de medewerkers en het beste uit hen te halen. Hiermee zult u uiteindelijk ook een betere omzet draaien binnen uw bedrijf, want ja, dat is natuurlijk ook niet geheel onbelangrijk.

Natuurlijk moet beoordeeld kunnen worden of de trainingen ook echt resultaat leveren, maar hoe kan dat het beste? In het artikel “ROI, ROO, ROE; misschien nietszeggende termen, maar hoe belangrijk zijn ze?” is al uitgebreid weergegeven hoe resultaten inzichtelijk gemaakt kunnen worden door middel van deze methoden. Om het kort toe te lichten; met ROI, return on investment, kan gemeten worden of de investering in verhouding is met de opbrengt, dus heeft een training veel tijd gekost maar is er uiteindelijk weinig resultaat? Dan is de training dus helaas niet effectief geweest. Daarnaast bestaat de ROE methode, return on expectations, hiermee kan gemeten worden of de training voldaan heeft aan de verwachtingen van het bedrijf. Tot slot ROO, return on objectives, hierbij gaat het meer om de trainees; in hoeverre was de training effectief voor hen?

Dit klinkt natuurlijk allemaal heel erg leuk, maar zoals altijd: eerst zien en dan pas geloven. Neem daarom contact met ons op en wie weet geven wij binnenkort een van onze trainingen aan uw bedrijf! Wij geven de garantie dat de ROI, ROE en ROO ruimschoots in orde zijn. Wij zijn bereikbaar op onze e-mail office@hulshoftcp.com of u kunt via onze site www.hulshoftcp.com een bericht sturen.