5 juli 2018 Vincent Kalf

HR trends in 2018

Weet wat er speelt

HR trends in 2018

Er gebeurt veel op het gebied van HR in 2018. Het is zaak om hier van op de hoogte te zijn én om te weten hoe je het beste in kan spelen op deze trends. Er zijn meerdere ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt en de wetgeving verandert ingrijpend. Om een weg te banen door de jungle van het bedrijfsleven zijn deze trends hieronder uiteengezet, doe er je voordeel mee

Krappere arbeidsmarkt betekent hogere salarissen

Door de economische groei van Nederland gaat de arbeidsmarkt krapper worden in 2018. Er is al krapte in de sectoren van de bouw en techniek, maar dat gaat zich uitspreiden naar een algemenere krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor worden werkgevers verplicht om zich te profileren tegenover werknemers, want zij zijn gewild door meerdere bedrijven. Hierdoor hebben werknemers dus meer ruimte om te onderhandelen en eisen te stellen. Dat leidt er direct toe dat werknemers hogere salarissen gaan vragen en werkgevers staan onder hoge druk om daar ook aan toe te geven.

Het wordt dus moeilijker voor werkgevers om oude werknemers te behouden en nieuwe werknemers te werven. Dat ligt ten grondslag aan veel HR trends die in 2018 worden verwacht. Om succesvol te zijn wordt het dus tijd om het begrip human capital naar het volgende niveau te tillen.

 

Employer Branding

Een van de vragen die centraal staat bij de HR-trends in 2018 luidt: “hoe zorg je ervoor dat je een aantrekkelijke werkgever bent en blijft, waar mensen graag voor willen werken?” Dit staat in lijn met de hierboven genoemde trend. Hoog tijd om je bedrijf ook te branden. Hierbij moet goed nagedacht worden over het ‘merk’ dat je draagt als werkgever. Om te werken aan dit bedrijfsimago is het belangrijk om te weten wat werknemers graag willen in een baan, wat ze gelukkig maakt. Het meest recente onderzoek dat we konden vinden komt uit april 2016. Desalniettemin geeft het wel inzicht in wat werknemers zoeken in een baan. Volgens het onderzoek van de Randstad zijn de volgende kenmerken van een baan het meest belangrijk:

 1. Prettige werksfeer
 2. Salaris en werknemer benefits
 3. Baanzekerheid op de lange termijn
 4. Goede balans tussen werk en privé
 5. Financiële gezondheid van het bedrijf
 6. Flexibele arbeidsovereenkomsten

 

Deze kenmerken spreken redelijk voor zich, maar toch zijn er een paar toevoegingen op zijn plaats. Wanneer de sfeer slecht is in een werkomgeving lijdt zowel de productiviteit als de moraal van de werknemers daar onder. Er zijn vele manieren om hier aan te werken, enkele voorbeelden hiervan zijn trainingen in teambuilding of meer bedrijfsuitjes. Een opkomende speler in deze top zes is de flexibele arbeidsovereenkomsten. De werknemers van vandaag hechten dus steeds meer waarde aan flexibele werktijden en -plaatsen.

Wanneer al deze punten in orde zijn is maak je het jezelf dus veel gemakkelijker om werknemers te werven en te houden. Sommige punten zoals het salaris en de financiële gezondheid van het bedrijf zijn niet zo makkelijk aan te passen, maar desalniettemin helpt het enorm om op de andere vlakken te verbeteren.

 

Employee Journey

De employee journey is een in kaart gebrachte versie van al het denken, doen en voelen van de werknemers. Alle ervaringen van werving tot ex-werknemer staan hierin omschreven. In het beste geval is de werknemer enthousiast voor, tijdens én na het werken voor het bedrijf. Maar dit is alleen mogelijk wanneer de werkgever de werknemer goed begrijpt en voorziet in al zijn behoeftes. Voor dit begrip is een duidelijke employee journey een vereiste.

Wanneer aan de behoeftes van de werknemers is voldaan, zijn ze blijer en productiever. Alleen bezielde werknemers kunnen zichzelf maximaal inzetten voor klanten en resultaten. Door de employee journey duidelijk te hebben kunnen er verbeteringen worden aangebracht binnen het bedrijf waardoor deze behoeftes van de werknemers op de juiste manier worden vervuld.

 

De eisen aan werknemers worden hoger

Het klopt dat de werknemers meer onderhandelingskracht krijgen door de krappe arbeidsmarkt, maar met de populariteit van zelfsturende teams worden de eisen alsnog hoger. Maar dit geldt dus alleen voor functies die zelfsturende teams betreffen. Voor meer informatie over zelfsturende teams refereren we naar een eerder geschreven artikel: “Zelfsturende Teams: de Toekomst van Bedrijven?”. Een van de belangrijkste voordelen van een zelfsturend team is dat er sneller kan worden ingespeeld op veranderingen in de markt. Deze shift naar meer verantwoordelijkheid van teams en dus ook individuele werknemers gaat gepaard met hogere eisen vanuit de werkgever. De werknemers moeten namelijk ook om moeten kunnen gaan met deze verhoogde mate van verantwoordelijkheid. Daarnaast moeten ze ook goed kunnen samenwerken. Doordat de eisen aan werknemers hoger worden en ze ook zelf hogere eisen gaan stellen aan werkgevers wordt het dus extra moeilijk om de juiste mensen te kunnen vinden en houden voor zelfsturende teams. Hierdoor gaan de kosten van zo’n zelfsturend team dus waanzinnig omhoog. Om alsnog te slagen in deze specifieke arbeidsmarkt is het dus zaak dat de arbeidskenmerken zoals eerder aangehaald bij het kopje employer branding (prettige werksfeer, flexibele arbeidsovereenkomsten etc.) tiptop in orde zijn. Daarnaast is het zaak om te heroverwegen of die zelfsturende teams deze toename in kosten echt waard zijn.

 

De robot gaat een grotere rol spelen in het bedrijfsleven

Vanwege de krappe arbeidsmarkt en steeds verder ontwikkelende technologie wordt het steeds aantrekkelijker om niet mensen maar robots te hebben op de werkvloer. Er is een opvatting over robots onder de werknemers dat zij weg worden geconcurreerd door de goedkope arbeidskracht van de robot. Hier zit wel een kern van waarheid in, maar het kan ook juist een voordeel geven. Omdat er meer productiviteit is tegen lagere kosten heeft de werkgever ook meer ruimte om hogere salarissen te geven en betere arbeidsvoorwaarden te hanteren. Robots kunnen dus toch wel prettig zijn.

 

Het minimumjeugdloon blijft stijgen

Sinds 2017 gaat het minimumjeugdloon al stapsgewijs omhoog. Dat is vanzelfsprekend ook dit jaar gebeurd waar werknemers nu al vanaf 22 jaar recht hebben op het volledige wettelijke minimumloon (vorig jaar was dat vanaf 23 jaar). In 2019 wordt deze leeftijd verlaagd naar 21 jaar. Desalniettemin is er een compensatie voor het aannemen van werknemers in de leeftijdscategorie 18-22 om ervoor te zorgen dat het arbeidsverkeer in dit segment niet wordt verminderd. Dit heet het jeugd-LIV (lage-inkomensvoordeel).

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacy lijkt vooral met de toenemende digitalisering een probleem te worden. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 wordt hier echter hard aan gewerkt, privacy wordt met behulp van de wet beter beschermd. Vanwege de complexiteit van de AVG (die is namelijk ongeveer 90 pagina’s lang) gaan we er niet te diep op in, maar we maken wel duidelijk waar u op moet letten. Ook belangrijk: wanneer de AVG niet serieus wordt genomen en er overtredingen zijn kan dat in het ergste geval leiden tot een boete van 20 miljoen euro! Dat is niet iets om licht op te nemen.

 

Voorbereiding op de AVG in 8 stappen:

 1. Zorg dat de betrokken mensen in de organisatie op de hoogte zijn van de nieuwe privacyregels. Het is mogelijk dat het beleid moet worden aangepast.
 2. De betrokkenen krijgen verbeterde rechten. Zorg er voor dat deze goed kunnen worden uitgeoefend. Zo moet het gemakkelijk zijn voor een betrokkene om al zijn opgenomen gegevens in te zien en te verwijderen.
 3. Breng de verwerking van alle gegevens in kaart. Net zoals een employee journey moet er ook een data journey komen.
 4. Privacy by design: verzamel niet meer gegevens dan nodig. Hou bij het ontwerpen van producten en diensten rekening met de privacyrechten van betrokkenen. Verzamel dus niet bijvoorbeeld onnodig de locatie van iemand met een app of zorg er voor dat bij een online bestelling niet direct aanbiedingen worden verstuurd.
 5. Het kan verplicht zijn voor de organisatie om een functionaris voor de gegevensverwerking aan te stellen. Dat is alleen het geval in bijzondere gevallen zoals wanneer de kernactiviteit van een onderneming is om data te verzamelen van grote groepen individuen of wanneer het een overheidsinstantie betreft. Check dit dus voor de zekerheid.
 6. De meldplicht voor datalekken wordt licht aangepast. In plaats van alleen de meldplicht wordt er ook een documentatieplicht ingeroepen.
 7. Wanneer de verwerking van gegevens is uitbesteed aan een derde partij, herzie de overeenkomst en beoordeel of deze ook voldoet aan de AVG.
 8. De gegevensverwerking kan rusten op toestemming van de betrokkenen. De nieuwe regels van de AVG eisen dat er ook moet kunnen worden aangetoond dat deze toestemming wordt gevraagd en dat die toestemming op de juiste manier wordt gevraagd.

Samenvattend zijn er dus ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt en wetgeving. Het geeft een bedrijf competitief voordeel om hier zo snel mogelijk op in te spelen. Zorg er voor dat de kennis in huis gehaald wordt om effectief om te gaan met deze trends. Een van de meest voor de hand liggende en effectieve stappen om te nemen is het verbeteren van de werksfeer. Zonder eenheid is er geen productiviteit. Hulshof TCP is expert op het gebied van bedrijfstrainingen. Laat Hulshof TCP helpen om het competitieve voordeel te behalen en vast te houden om succesvol te zijn. Op onze website www.hulshoftcp.com kan je meer informatie vinden en we zijn het beste te bereiken via de e-mail: office@hulshoftcp.com.

 

Referenties

https://www.hrpraktijk.nl/topics/hr-afdeling/nieuws/top-5-hr-trends-voor-2018

https://www.personeelsnet.nl/bericht/15-hr-trends-voor-2018-hr-is-terug-van-nooit-weggeweest

https://www.zipconomy.nl/2017/12/de-10-belangrijkste-hr-trends-voor-2018-volgens-josh-bersin/

https://www.personeelsnet.nl/bericht/dit-zijn-de-wijzigingen-voor-hr-in-2018

https://nos.nl/artikel/2209700-te-weinig-mensen-voor-de-vele-banen-zegt-uwv-en-het-wordt-nog-erger.html

https://www.randstad.nl/werkgevers/kenniscentrum/employer-branding/tips-voor-een-sterk-employer-brand

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/voorbereiding-op-de-avg