hoofdpagina
Veranderbereidheid

Hoe veranderbereid is jouw organisatie?

Verandering is de enige constante binnen organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de implementatie van een nieuwe koers, verbeterprogramma's, efficiëntie slagen, kostenreducties, kwaliteitstrajecten, cultuurverandering, klantgerichter organiseren. Initiatieven genoeg! In alle gevallen gaat het erom dat we als organisatie flexibel inspelen op de eisen van onze omgeving. Zodat we het beste geven aan onze klanten.

Toch gaat het vaak mis. Onderzoek wijst uit dat 70% van de veranderingen mislukken in organisaties. De nieuwe koers is niet doorleefd en nieuw gedrag verzandt al snel in oude gewoontes.

Eén van de grootste uitdagingen binnen veranderingen is om grip te krijgen op de weerbarstige onderstroom: op de emoties, de weerstand en de dynamiek in de organisatie. In hoeverre zijn bijvoorbeeld jouw medewerkers bereid om mee te werken aan de veranderingen? Geloven ze in de positieve uitkomsten van de voorgestelde verandering en staan ze er ook voor open?

Wil je een snelle scan op de veranderbereidheid in jouw organisatie? Doe dan deze test. Je krijgt inzicht in de onderdelen van veranderbereidheid in jouw organisatie waaronder: de gevolgen van de verandering op het werk van de medewerkers, de attitude van de medewerkers over de verandering, de beleving over het veranderproces zelf inclusief beschikbare middelen etc.

Voor wie is deze test?

Deze test is voor iedereen die verantwoordelijk is voor het begeleiden van veranderingen in organisaties en die graag willen dat:

Wat levert deze test je op?

Door het invullen van de test:

Instructies

De test bestaat uit 28 vragen en duurt ongeveer 5 minuten. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Klik bij iedere vraag het antwoord aan dat het beste bij jouw organisatie past. Beantwoord alle vragen. De resultaten van de test ontvang je direct en kun je uitprinten. Uiteraard gaan we zorgvuldig met jouw gegevens om, waarborgen we de privacy en blijven jouw persoonlijke resultaten altijd privé.

Veel succes met het invullen van de test!

Met inspirerende groet,

Team Hulshof TCP
Wil je je inschrijven voor onze nieuwsbrief?


 
Onderdeel 1: Gevolgen voor het werk
Ja
Twijfelgeval
Nee
1.
Is jouw team ervan overtuigd dat door de verandering de kwaliteit van het werk toe zal nemen?
2.
Zal door de verandering de werkdruk afnemen?
3.
Dragen de teamleden na de verandering meer verantwoordelijkheid voor hun werk?
4.
Creëert de verandering nieuwe loopbaankansen voor jouw teamleden?
 
Onderdeel 2: Gevoelens over de verandering
Ja
Twijfelgeval
Nee
5.
Ervaren jouw teamleden de verandering als een uitdaging?
6.
Ervaren jouw teamleden de verandering als vertrouwd?
7.
Ervaren jouw teamleden de verandering als verfrissend?
8.
Ervaren jouw teamleden de verandering als iets positiefs?
 
Onderdeel 3: Meerwaarde voor de organisatie
Ja
Twijfelgeval
Nee
9.
Is de meerwaarde van de verandering duidelijk voor jouw teamleden?
10.
Leidt de verandering tot een verbetering van de marktpositie van de organisatie?
11.
Leidt de verandering tot een vergroting van de efficiëntie van de organisatie?
12.
Levert de verandering voordelen op ten opzichte van de concurrentie?
 
Onderdeel 4: De houding van anderen
Ja
Twijfelgeval
Nee
13.
Staat de directie onvoorwaardelijk achter de verandering?
14.
Sta je zelf achter de verandering?
15.
Staan de collega's van jouw teamleden achter de verandering?
16.
Staan jouw collega-leidinggevenden achter de verandering?
 
Onderdeel 5: Ervaringen van u en jouw teamleden met veranderingen
Ja
Twijfelgeval
Nee
17.
Hebben jouw teamleden in het verleden goede ervaringen opgedaan met soortgelijke veranderingsprocessen?
18.
Kunnen jouw teamleden op basis van hun vakinhoudelijke kennis bijdragen aan het slagen van de verandering?
19.
Heb je zelf in het verleden goede ervaringen opgedaan met veranderingen?
20.
Ben je zelf actief betrokken geweest bij voorgaande veranderingsprocessen?
 
Onderdeel 6: Beschikbare middelen
Ja
Twijfelgeval
Nee
21.
Hebben jouw teamleden voldoende tijd om aan de invoering van de verandering te besteden?
22.
Heb je voldoende ruimte in jouw agenda om tijd aan de verandering te besteden?
23.
Valt de invoering van de verandering samen met een rustige periode in de werkzaamheden van jouw team?
24.
Draait jouw team tijdens de invoering van de verandering met een volledige bezetting?
 
Onderdeel 7: Het veranderingsproces
Ja
Twijfelgeval
Nee
25.
Ligt volgens jou aan het veranderingsproces een heldere fasering ten grondslag?
26.
Wordt het veranderingsproces volgens jou doelgericht aangestuurd?
27.
Is volgens jou het tijdschema waarbinnen de verandering is gepland realistisch?
28.
Worden jij en jouw teamleden op tijd geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen?