hoofdpagina
Transactionele Analyse

Vanuit welke TA-positie communiceer jij (het meest)?

Transactionele Analyse (TA) is een communicatiemodel dat is ontworpen door de Amerikaanse psychiater Eric Berne. Het is een praktische theorie over gedrag, verandering en communicatie. Het TA-model is bruikbaar als je jezelf en jouw communicatiepatronen beter wilt begrijpen en effectiever wilt omgaan en communiceren met anderen.

In de TA gaat men ervanuit uit dat ieders persoonlijkheid bestaat uit 3 ego posities. Een ego positie is een ‘zijnswijze’, een patroon van voelen, denken en ervaren, die in het gedrag (wat iemand doet en/of zegt = communicatie) van elk mens waarneembaar is.

De TA kent 3 ego-posities: Ouder, Volwassene en Kind. Binnen deze ego posities kennen we vervolgens 2 soorten Ouder (Kritische Ouder en Beschermende Ouder) en 3 soorten Kind posities (Natuurlijk Kind, Aangepast Kind en Kleine professor). Iedereen heeft deze drie posities in zich en elk moment van de dag zitten we in één ervan en gedurende de dag wisselen we, afhankelijk van de situatie, regelmatig van positie.

Het TA model gaat er dus vanuit dat we de keuze hebben in soorten gedrag waarbij elk gedrag zowel effectieve als minder effectieve kanten heeft. In de communicatie en interactie met onszelf en anderen kunnen we bewust kiezen vanuit welke positie we reageren. Hoe beter je daarbij in staat bent patronen in jouw eigen gedrag te herkennen, hoe effectiever jouw communicatie zal verlopen. Meer weten over het TA-model? Download dan hier onze whitepaper over TA.

Wil je weten vanuit welke TA posities je op dit moment het meest communiceert? Doe dan deze test.

Voor wie is deze test?

Deze test is voor iedereen die zichzelf beter wil begrijpen en effectiever wil omgaan en communiceren met anderen.

Wat levert deze test je op?

Door het invullen van de test:

Instructies

De test bestaat uit 107 vragen. Er is geen tijdslimiet voor het invullen van de test (invullen duurt ongeveer 15 minuten). Er zijn geen goede of foute antwoorden. Klik bij iedere uitspraak of je het eens bent met de uitspraak. Zo ja, vink dan het hokje aan achter de vraag. Ben je het oneens met de uitspraak, dan ga je door naar de volgende vraag.

Vul je test zo snel mogelijk in. Naarmate je spontaner en eerlijker de vragen invult, zijn jouw resultaten zinvoller. De resultaten van de test ontvang je direct en kun je uitprinten.

Uiteraard gaan we zorgvuldig met jouw gegevens om, waarborgen we de privacy en blijven jouw persoonlijke resultaten altijd privé.

Veel succes met het invullen van de test!

Met inspirerende groet,

Team Hulshof TCP
Wil je je inschrijven voor onze nieuwsbrief?


1.
Mensen durven tegenwoordig niet meer tussenbeide te komen bij ruzie en of vandalisme en het zou beter zijn als zij dat wel deden.
2.
Ik vind het moeilijk om te stoppen met een slechte gewoonte, of om mij aan een dieet te houden.
3.
Als ik ergens over in de war raak, dan zet ik op een rijtje hoe dit kwam en dat kalmeert mij meestal.
4.
Het lijkt wel of tegenwoordig het woordje "U" een vies woord is met al dat tutoyeren.
5.
Ik heb het gevoel dat ik te veel eet en/of drink.
6.
Een goede leidinggevende weet het beste uit zijn mensen te laten komen door hen ruimte en ondersteuning te bieden.
7.
Ik kan niet goed tegen gespannen situaties en probeer daar iets aan te doen.
8.
Voor de jeugd is het aanleren van meer discipline een goede zaak, daarom ben ik voor het weer invoeren van de dienstplicht..
9.
Ik vind het gezond om vrij te spreken over relaties, seksualiteit en intimiteit.
10.
Jonge mensen zouden veel kunnen hebben aan de ervaring van de ouderen, maar dan moeten zij er wel naar willen luisteren.
11.
Ik houd er niet van als er iets onverwachts gebeurt.
12.
Ik was vroeger goed in het verzinnen van smoesjes wanneer ik te laat op school kwam en kan dat nu nog bij lastige situaties.
13.
Ook in het gezelschap van vreemden weet ik wel gespreksonderwerpen te vinden om zo samen de tijd goed door te komen.
14.
Ik houd er niet van om te herhalen wat ik gezegd heb.
15.
Ik kan goed luisteren en heb daarom ook geen moeite met langere periodes van zwijgen.
16.
Lieten de ouders maar eens wat meer hun gezag gelden, het lijkt wel of zij veel te veel toegeven aan hun kind.
17.
Ik geloof dat algemene openheid en eerlijkheid met anderen meestal mogelijk is.
18.
Volgens mij is het gevoel de basis waarop de belangrijkste beslissingen worden genomen.
19.
De doodstraf had nooit afgeschaft mogen worden.
20.
Af en toe wil ik wel eens "sjoemelen" om mijn doel te bereiken.
21.
Ik schaam mij soms voor iets wat een ander in mijn directe omgeving doet.
22.
Ik probeer veel cursussen, conferenties, lezingen, enz bij te wonen om zo mijn algemene ontwikkeling op peil te houden.
23.
Ik houd van snel rijden.
24.
Ik heb geleerd om dingen zelf te onderzoeken en dat doe ik nu nog in allerlei situaties, zelfs als die zich plotseling aandienen.
25.
Ik weet meestal met wat grapjes de mensen wel aan mijn kant te krijgen.
26.
Meer dan eens heb ik mijn uitgesproken mening veranderd na het horen van nieuwe informatie.
27.
Men kan de menselijke natuur nu eenmaal niet veranderen.
28.
Een relatie tussen twee mensen van verschillende rassen kan niet goed gaan.
29.
Ik ben er een groot voorstander van dat ervaring regelmatig getoetst wordt aan nieuwe ontwikkelingen en feiten.
30.
De overheid moet strenger optreden bij snelheidsovertredingen om ongelukken te voorkomen.
31.
Soms zeg ik tegen mijzelf: "Mond dicht, je praat teveel".
32.
Mensen zouden meer vanuit hun normbesef moeten handelen, dan word er minder misbruik gemaakt van allerlei voorzieningen.
33.
De meeste fouten komen meer voort uit misverstanden dan uit zorgeloosheid.
34.
Ik hecht er veel waarde aan dat anderen mij laten merken dat zij het met mij eens zijn.
35.
Als de medewerkers goed geinformeerd worden en betrokken zijn bij het beleid van hun bedrijf, dan zullen zij zich er ook voor inzetten dat het goed blijft gaan met het bedrijf.
36.
Er is tegenwoordig teveel geweld en/of seks op de TV.
37.
Sommige situaties kunnen mij zo verlammen, dat ik maar liever weg zou lopen.
38.
Wetten zijn er niet voor niets en ik vind dat mensen zich daar dan ook aan moeten houden, dan zouden wij het een stuk prettiger hebben in onze maatschappij.
39.
Ook op gezellige bijeenkomsten ga ik een goed gesprek bepaald niet uit de weg, want ik ben altijd uit op nieuwe ontwikkelingen.
40.
Ik vind het een slechte zaak dat tegenwoordig kennelijk alles maar kan onder het motto van "vrijheid van meningsuiting".
41.
Ik vind het soms wel gemakkelijk om mij achter regels te kunnen verschuilen.
42.
Als mensen niets te doen hebben, dan kunnen zij dat maar beter niet bij mij doen, want dat verveelt mij gauw.
43.
Indien ik mij verdrietig genoeg voel om te huilen, schaam ik mij niet voor mijn tranen. Ook niet in de omgeving van anderen.
44.
Teveel mensen komen te weinig op voor zichzelf. Het lijkt wel of zij het makkelijk vinden dat anderen het voor hen bepalen.
45.
Als ik mijn zin wil krijgen, dan wil ik nog wel eens de "verdeel-en-heers techniek" toepassen.
46.
Ik vind het belangrijk dat er iemand is die de baas is en bij voorkeur ben ik die iemand.
47.
Ik voel mij prima als ik mij bezighoud met activiteiten, die een lichamelijke inspanning vragen, zoals fitnes, zwemmen, fietsen, etc.
48.
Omdat ik weet dat elke beslissing gevolgen heeft voor één of meer betrokkenen, onderzoek ik eerst alle mogelijkheden voordat ik een beslissing neem.
49.
Als iemand mij kwetst, laat ik dat zo min mogelijk merken.
50.
Kinderen moeten voor hun bestwil af en toe een pak slaag krijgen.
51.
Ook als er een standaardbenadering voor een situatie is, ben ik geneigd te zoeken naar nieuwe haalbare mogelijkheden.
52.
Mensen die stomme fouten maken, krijgen dat ook van mij te horen.
53.
Ik ben liever ondergeschikt, dan dat ik de verantwoordelijkheid van een baas moet dragen.
54.
Ik merk dat ik anderen graag uitdaag door scherpe vragen te stellen en hun mening aan te vechten.
55.
Het is voor mij altijd belangrijk dat anderen een positieve mening over mij hebben.
56.
Bij inhalen kan ik nog wel eens ongeduldig worden en dat laten merken, bijvoorbeeld door dicht achter de ander te gaan rijden, of met mijn lichten te knipperen.
57.
Ik bloos zelden of nooit.
58.
Mensen moeten meer weloverwogen in het huwelijk stappen, dan wordt er minder gescheiden waardoor een hoop ellende voorkomen wordt.
59.
Mensen die zich onderdanig gedragen en makkelijk toegeven kunnen bij mij geen respect afdwingen.
60.
Ik stel dikwijls de dingen uit tot zij niet langer uitgesteld kunnen worden.
61.
Ik weet over het algemeen werk en vrije tijd goed te combineren, want de boog kan niet altijd gespannen staan. Daar zou het werk ook onder lijden.
62.
Iemand die zich heel arrogant gedraagt, zal wel lijden aan een gebrek aan zelfvertrouwen, anders deed hij dat niet.
63.
Ik zal de eerste zijn om met ideeën voor de ideeënbus te komen.
64.
De meeste mensen zijn in staat duidelijk hun doelen na te streven en zichzelf daarbij te controleren.
65.
Mensen zijn in feite onbetrouwbaar, uitzonderingen daargelaten.
66.
Bij stoplichten maak ik er een sport van om als eerste weg te zijn.
67.
Wanneer mijn mening over een onderwerp gevraagd wordt, dan bekijk ik meestal eerst alle kanten van de zaak, alvorens mijn mening te geven.
68.
Niemand heeft het recht om zelfmoord te plegen. Als hij het leven niet meer ziet zitten, dan moet hij op tijd hulp zoeken.
69.
Als je het mensen te makkelijk maakt, dan worden zij lui. Je kunt ze beter iets te zwaar belasten dan te licht.
70.
Als ik iets persé hebben wil, dan weet ik de ander zo te bewerken dat ik het ook krijg.
71.
Voordat ik een nieuw apparaat ga gebruiken, lees ik meestal eerst de gebruiksaanwijzing door.
72.
De overheid zou de hogere salarissen zwaarder moeten belasten, om zo meer geld voor ontwikkelingssamenwerking vrij te kunnen maken.
73.
Er moet meer politie komen, zodat de kleine criminaliteit beter aangepakt kan worden. Zo voorkom je automatisch erger.
74.
Als ik voel dat ik kwaad word, tel ik bewust tot tien.
75.
Ik sta meestal direct klaar om te helpen als ik zie dat iemand moeilijkheden heeft.
76.
Bij tegengestelde meningen ben ik geneigd eerst naar beide partijen te luisteren, voordat ik zelf met een standpunt kom.
77.
De meeste mensen werken alleen maar voor het geld dat zij ermee verdienen.
78.
Ik ben jaloers op mensen, die in staat zijn om een grondige wijziging in hun manier van leven aan te brengen.
79.
Ik fungeer graag als klankbord voor anderen, omdat ik daar ook weer van leer.
80.
Als mensen meer voor elkaar klaarstonden, dan was het leven een stuk aangenamer.
81.
Bij nieuwe activiteiten maak ik graag vooraf een plan van aanpak.
82.
De meeste mensen hebben nooit geleerd om echt verantwoordelijkheid te dragen.
83.
Als ik heb besloten om iets aan te schaffen, dan wil ik dat ook meteen kopen.
84.
Als de omstandigheden er naar zijn, dan kan ik best uitgelaten zijn.
85.
Als je mensen niet controleert, dan zullen zij daar zeker misbruik van maken en de kantjes eraf lopen.
86.
Ik voel me niet benauwd als mensen emotioneel op mij reageren en meestal weet ik ook hoe dit komt.
87.
Als iemand staat te "klungelen", dan sta ik direct klaar en laat hem zien, of doe hem voor hoe het moet.
88.
Ik vind het makkelijk om te associëren op de ideeën van anderen, bijvoorbeeld tijdens brainstormen.
89.
Op het werk houd ik er altijd rekening mee dat ik voldoende afstand houd om zakelijk te kunnen blijven optreden.
90.
Het lijkt wel of elke misdadiger tegenwoordig "ontoerekeningsvatbaar" wordt verklaard. Is er dan niemand meer verantwoordelijk voor zijn eigen daden.
91.
Als ik van mening ben dat iets goed is voor de anderen dan wijs ik hen daar ook op.
92.
Als ik informatie geef beperk ik mij tot de feiten.
93.
Ik ga graag mijn eigen weg en vind het dan soms moeilijk om aan de ander te denken.
94.
In mijn werk stel ik geregeld prioriteiten om mijn tijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken.
95.
Als ik op de TV beelden zie van hongersnood, overstromingen, aardbevingen, enz. dan ben ik geneigd meteen geld te geven.
96.
Ik zet voor mijzelf hoge doelstellingen en ik verwacht ook dat mijn mensen hetzelfde doen.
97.
In conflictsituaties word ik nog wel eens gevraagd om te bemiddelen, want ik luister naar beide partijen en sta niet gelijk klaar met een eigen mening.
98.
De meeste mensen hebben behoefte aan de zekerheid van een sterke leiding.
99.
Soms zeg ik tegen mijzelf; "Dat zeg je nu wel, maar hoe kom je er eigenlijk bij?".
100.
Ik ben al gauw bereid om vrije tijd te steken in acties en/of verenigingen met een goed doel.
101.
Ik heb weinig geduld voor domme mensen.
102.
Ik geef soms omwille van de goede vrede toe, ook al ben ik het er niet helemaal mee eens.
103.
De regel "het is zaliger te geven dan te ontvangen" is mij op het lijf geschreven.
104.
Als iets mij niet aanstaat dan zeg ik dat ook en vertel de redenen daarbij.
105.
Als ik iemand betrap op een leugen, dan kan ik hem niet meer vertrouwen.
106.
De ARBO-wet is een goede zaak voor de medewerkers en de bedrijven moeten er meer naar handelen.
107.
Als ik eigenlijk teveel betaald heb voor iets, weet ik argumenten te verzinnen waarom het uiteindelijk toch een "goede" koop was.