hoofdpagina
Stijlen van Conflicthantering

Hoe ga jij met conflicten om?

Jouw organisatie verandert. Je zit er middenin. Of je bent bezig om veranderingen in jouw werk of leven zelf richting te geven. In dit alles krijg je te maken met meningsverschillen. Conflicten liggen op de loer. Dat is op zich geen probleem maar je moet er wel mee kunnen omgaan.

Soms gaan mensen conflicten uit de weg, terwijl het juist beter en effectiever is om conflicten aan te pakken. Soms escaleren conflicten en lopen de emoties hoog op, met alle ongewenste gevolgen van dien voor de organisatie, het team of voor jezelf.

Wat is eigenlijk een conflict?

Een conflict is een situatie waarin twee of meer mensen tegengestelde opvattingen of wensen hebben. Je hebt dus een meningsverschil. Bij een conflict speelt er echter meer dan alleen de inhoud of het vraagstuk op zich. Een conflict ontstaat als mensen niet meer naar elkaar luisteren en niet zomaar tot een oplossing kunnen komen. Dat komt omdat emoties of botsende persoonlijkheden een rol gaan spelen. Het wordt dan lastiger om naar de ander te blijven luisteren. Toch is dat vaak wel de weg naar de oplossing.

Waar zijn conflicten goed voor?

Hoewel conflicten niet prettig zijn, zijn ze wél ergens goed voor. Zo leer je je eigen grenzen beter kennen want een conflict is een signaal dat jouw grens is overschreden. Ook komen bij een conflict partijen écht uit voor hun mening en laten ze vaak het achterste van hun tong zien. Daarnaast kan het uitspreken van wat je dwars zit, enorm opluchten. En tenslotte kan een conflict een vernieuwing brengen in een relatie. Zo kijk je weer even vanuit jouw belang en de ander doet dat ook. Vernieuwing kan betekenen dat je tegenstellingen of conflictpunten samen oplost of, wanneer deze onoplosbaar zijn, je afscheid van elkaar neemt.

Wil je weten wat jouw 'voorkeurstijl' is in het hanteren van conflicten?
Doe dan deze test.

Voor wie is deze test?

Deze test is voor iedereen die effectiever wil leren omgaan met conflictsituaties.

Wat levert deze test je op?

Door het invullen van de test:

Instructies

De test bestaat uit 30 paren van uitspraken. Neem een situatie voor de geest waarin jouw doelstellingen afwijken van iemand anders zijn doelstellingen (het liefst binnen de organisatie). Kijk vervolgens voor elk paar uitspraken (A of B) welke uitspraak het meest op jou van toepassing is. Indien sommige paren van uitspraken noch A noch B jouw gedrag in conflictsituaties aangeven, selecteer dan de uitspraak die naar jouw mening het meest waarschijnlijk voor jou is.

Er zijn geen goede of foute antwoorden. Vul je test zo snel mogelijk in. Naarmate je spontaner en eerlijker de vragen invult, zijn jouw resultaten zinvoller. De resultaten van de test ontvang je direct en kun je uitprinten.

Uiteraard gaan we zorgvuldig met jouw gegevens om, waarborgen we de privacy en blijven jouw persoonlijke resultaten altijd privé.

Veel succes met het invullen van de test!

Met inspirerende groet,

Team Hulshof TCP
Wil je je inschrijven voor onze nieuwsbrief?


 
 
A
B
1
A. Er zijn momenten waarop ik anderen de verantwoordelijkheid laat om de problemen op te lossen.
B. Ik probeer liever door te gaan op de aspecten waarover we het eens zijn dan te onderhandelen over verschilpunten.
2
A. Ik zoek naar een compromis.
B. Ik probeer zowel mijn eigen belangen als die van de ander recht te doen.
3
A. Meestal probeer ik aan mijn eigen doelstellingen vast te houden.
B. Ik probeer de gevoelens van de ander te sparen en onze relatie intact te houden.
4
A. Ik probeer een compromis te zoeken.
B. Soms offer ik mijn eigen belangen op ten gunste van die van de ander.
5
A. Ik probeer de hulp van de ander te krijgen bij het zoeken naar een oplossing.
B. Ik doe wat nodig is om nutteloze spanningen te vermijden.
6
A. Ik vermijd het om mezelf narigheid te bezorgen.
B. Ik probeer mijn doelstellingen te laten overwegen.
7
A. Ik probeer het probleem wat uit te stellen tot ik tijd heb gehad om er goed over na te denken.
B. Ik lever wat in als de ander dat ook doet.
8
A. Meestal probeer ik stevig aan mijn eigen doelstellingen vast te houden.
B. Ik probeer alle problemen en belangen meteen openbaar te maken.
9
A. Volgens mij moet je je niet altijd druk maken over verschillen.
B. Ik doe mijn best om anderen van mijn standpunt te overtuigen.
10
A. Ik probeer aan mijn doelstellingen vast te houden.
B. Ik probeer een compromisoplossing te vinden.
11
A. Ik probeer alle problemen en belangen meteen openbaar te maken.
B. Ik probeer de gevoelens van de ander te sparen en onze relatie intact te houden.
12
A. Soms vermijd ik het om een positie in te nemen waardoor een controverse kan ontstaan.
B. Ik geef de ander gelijk op een aantal punten als hij dat t.o.v. mij ook doet.
13
A. Ik stel tussenoplossingen voor.
B. Ik probeer mijn punten door te zetten.
14
A. Ik vertel de ander mijn ideeën en ik vraag hem om de zijne.
B. Ik probeer de ander van de logica en voordelen van mijn standpunt te overtuigen.
15
A. Ik probeer de gevoelens van de ander te sparen en onze relatie intact te houden.
B. Ik doe wat nodig is om nutteloze spanningen te vermijden.
16
A. Ik probeer de ander zijn gevoelens niet te kwetsen.
B. Ik probeer de ander te overtuigen van de kwaliteiten van mijn standpunt.
17
A. Meestal probeer ik stevig aan mijn eigen doelstelling vast te houden.
B. Ik tracht te doen wat nodig is om nutteloze spanningen te vermijden.
18
A. Als het de ander gelukkig maakt, mag hij van mij aan zijn gezichtspunten vasthouden.
B. Ik geef de ander gelijk op een aantal punten als hij dat ten opzichte van mij ook doet.
19
A. Ik probeer alle problemen en belangen meteen openbaar te maken.
B. Ik probeer het probleem wat uit te stellen tot ik tijd heb gehad om er goed over na te denken.
20
A. Ik probeer direct onze verschillen bespreekbaar te maken.
B. Ik zoek naar een eerlijke verdeling voor ons beiden tussen winst- en verliespunten.
21
A. Bij het praten over verschillen tracht ik rekening te houden met de wensen en verlangens van de ander.
B. Ik probeer te komen tot een directe bespreking van het probleem.
22
A. Ik zoek naar een standpunt wat tussen de ander en mij in ligt.
B. Ik probeer mijn belangen veilig te stellen.
23
A. Ik ben erg vaak bezig om aan al onze wensen te voldoen.
B. Er zijn momenten waarop ik anderen de verantwoordelijkheid laat om de problemen op te lossen.
24
A. Als de ander verlangens heeft en daar veel waarde aan hecht, probeer ik daaraan tegemoet te komen.
B. Ik probeer de ander over te halen om een compromis te bereiken.
25
A. Ik probeer de ander van de logica en de voordelen van mijn standpunt te overtuigen.
B. Bij het praten over verschillen tracht ik rekening te houden met de wensen en verlangens van de ander.
26
A. Ik stel tussenoplossingen voor.
B. Ik probeer vrijwel altijd tegemoet te komen aan onze beider verlangens.
27
A. Soms neem ik een standpunt, waardoor een controverse kan ontstaan, niet in.
B. Als het de ander gelukkig maakt, mag hij van mij aan zijn gezichtspunten vasthouden.
28
A. Meestal probeer ik aan mijn eigen doelstellingen vast te houden.
B. Ik vraag de ander om hulp om het probleem op te lossen.
29
A. Ik stel een tussenoplossing voor.
B. Volgens mij moet je je niet altijd druk maken over verschillen.
30
A. Ik probeer de ander zijn gevoelens niet te kwetsen.
B. Ik bespreek de problemen altijd met de ander om samen een oplossing te zoeken.