hoofdpagina
Onderhandelings & communicatiestijlen

Het doel van deze vragenlijst is bewust worden van je eigen geneigdheid tot één of meerdere voorkeursrollen, in gevallen waarin jouw belangen niet geheel of helemaal niet samenvallen met die van jouw gesprekspartner.
Wil je voor elk paar uitspraken (A of B) aangeven welke uitspraak het meest op jou van toepassing is.
Ik kan me voorstellen dat in sommige paren van uitspraken noch A noch B jouw gedrag in conflictsituaties aangeven. Wil je dan toch die uitspraak selecteren die naar jouw mening het meest waarschijnlijk voor jou is.
Wil je je inschrijven voor onze nieuwsbrief?


 
 
A
B
1
A. Soms laat ik anderen de verantwoordelijkheid nemen om het probleem op te lossen.
B. Liever dan te onderhandelen over de dingen waarover we het niet eens zijn, probeer ik de nadruk te leggen op de dingen waarover we het wel eens zijn.
2
A. Ik probeer een compromisoplossing te vinden.
B. Ik probeer al zijn/haar en mijn belangen te behartigen.
3
A. Ik ben doorgaans vastberaden om mij doeleinden na te streven.
B. Soms probeer ik de gevoelens van de ander te sussen en onze relatie in stand te houden.
4
A. Ik probeer een compromisoplossing te vinden.
B. Soms geef ik mijn eigen wensen op ten behoeve van de ander.
5
A. Ik vraag consequent de hulp van de ander bij het uitdenken van een oplossing.
B. Ik probeer datgene te doen wat noodzakelijk is om overbodige spanningen te vermijden.
6
A. Ik probeer te vermijden het voor mijzelf onprettig te maken.
B. Ik probeer mijn standpunt af te dwingen.
7
A. Ik probeer het punt uit te stellen tot ik enige tijd heb gehad om er over na te denken.
B. Ik geef sommige punten op in ruil voor andere.
8
A. Ik ben doorgaans vastberaden om mij doeleinden na te streven.
B. Ik probeer alle belangen en geschilpunten onmiddellijk boven tafel te laten komen.
9
A. Ik vind verschillen niet altijd de moeite waard om je druk over te maken.
B. Ik span mij wel een beetje in om mijn zin te krijgen.
10
A. Ik ben doorgaans vastberaden om mij doeleinden na te streven.
B. Ik probeer een compromisoplossing te vinden.
11
A. Ik probeer alle belangen en geschilpunten onmiddellijk boven tafel te laten komen.
B. Soms probeer ik de gevoelens van de ander te sussen en onze relatie in stand te houden.
12
A. Soms vermijd ik het innemen van standpunten die tot controverses zouden leiden.
B. Ik laat hem sommige van zijn/haar standpunten, als hij mij sommige van mij laat.
13
A. Ik stel voor elkaar halfweg tegemoet te komen.
B. Ik leg hem/haar het vuur aan de schenen om mijn punten te scoren.
14
A. Ik vertel hem/haar mijn gedachten en vraag hem de zijne.
B. Ik probeer hem/haar de logica en de voordelen van mijn standpunt te tonen.
15
A. Soms probeer ik de gevoelens van de ander te sussen en onze relatie in stand te houden.
B. Ik probeer datgene te doen wat noodzakelijk is om spanningen te vermijden.
16
A. Ik probeer de gevoelens van de ander niet te kwetsen.
B. Ik probeer de ander te overtuigen van de voordelen van mijn standpunt.
17
A. IIk ben doorgaans vastberaden om mij doeleinden na te streven.
B. Ik probeer datgene te doen wat noodzakelijk is om overbodige spanningen te vermijden.
18
A. Als het de ander gelukkig maakt, laat ik hem en zijn standpunten.
B. Ik laat hem sommige van zijn/haar standpunten als hij/zij mij sommige van mij laat.
19
A. Ik probeer alle belangen en geschilpunten onmiddellijk boven tafel te krijgen.
B. Ik probeer het punt uit te stellen tot ik enige tijd heb gehad om er over na te denken
20
A. Ik probeer onze verschillen onmiddellijk grondig door te nemen.
B. Ik probeer een billijke combinatie van winst en verlies voor ons beiden te vinden.
21
A. In mijn aanpak van onderhandelingen probeer ik rekening te houden met de wensen van de ander.
B. Ik neig er altijd toe het probleem direct te bespreken.
22
A. Ik probeer een standpunt te vinden dat het midden houdt tussen het zijne/hare en het mijne.
B. Ik kom op voor mijn wensen.
23
A. Ik stel mij erg vaak ten doel al onze wensen te bevredigen.
B. Soms laat ik anderen verantwoordelijkheid nemen om het probleem op te lossen.
24
A. Als het standpunt van de ander erg belangrijk voor hem/haar lijkt, zal ik proberen aan zijn/haar wensen tegemoet te komen.
B. Ik probeer hem/haar er toe te krijgen genoegen te nemen met een compromis.
25
A. Ik probeer hem/haar de logica en de voordelen van mijn standpunt te tonen.
B. In mijn aanpak van onderhandelingen probeer ik rekening te houden met de wensen van de ander.
26
A. Ik stel voor elkaar halfweg tegemoet te komen.
B. Ik stel mij bijna altijd ten doel al onze wensen te bevredigen.
27
A. Soms vermijd ik het innemen van standpunten die tot controversen zouden leiden.
B. Als het de ander gelukkig maakt, probeer ik zijn/haar gezichtspunten niet altijd te veranderen.
28
A. Ik ben gewoonlijk vastberaden om mij doeleinden na te streven.
B. Gewoonlijk vraag ik de hulp van de ander bij het uitdenken van een oplossing.
29
A. Ik stel voor elkaar halfweg te ontmoeten.
B. Ik vind verschillen niet altijd de moeite waard om je druk om te maken.
30
A. Ik probeer de gevoelens van de ander niet te kwetsen.
B. Ik maak de ander altijd deelgenoot van het probleem, zodat wij het uit kunnen werken.