hoofdpagina
Conflicthanterings-stijl

Instructies

Hoe ben ik geneigd op te treden in conflictsituaties die zich voordoen? Neem eerst een bepaalde situatie in gedachten.

Maak een keuze uit:Bepaal vervolgens wat volgens jezelf kenmerkend is voor jouw gedrag in dit soort situaties. Doe dit door per item één van de getallen te selecteren.

Je kunt dezelfde test ook invullen voor hoe je het gedrag van de betreffende ander(en) in dit soort situaties ervaart. Je hoeft de tekst daarvoor maar weinig aan te passen. Verander dan bijvoorbeeld 'ik ben' door 'de ander is'.

Tenslotte kun je de lijst ook aan een ander geven (bijvoorbeeld je levenspartner of je baas), wanneer je zou willen weten hoe de ander jouw gedrag in conflictsituaties ervaart. Het gezamenlijk bespreken van de resultaten kan een zinnig gesprek opleveren.

In welke mate zijn onderstaande omschrijvingen kenmerkend voor mijn gedrag bij een meningsverschil of een conflict?

 
 
heel sterk
 
 
 
 
niet
1.
Ik ben heel vasthoudend als ik eenmaal iets in mijn hoofd heb, ook wanneer ik zwaar tegenspel krijg.
2.
Als ik voel dat er tegenstellingen of gevoelens van onvrede leven, zorg ik ervoor dat deze open ter tafel komen en worden uitgepraat, ook wanneer ik dit moeilijk vind of me onzeker voel over hoe het uit zal pakken.
3.
Als ik ervan overtuigd ben dat ik gelijk heb, zal ik in een discussie proberen te winnen, ook al ervaart de ander dat als 'drammen' of als gelijkhebberig gepraat.
4.
Ik ga liever niet in discussie en zoek meestal een oplossing die ruzie voorkomt, ook al moet ik daarvoor wel eens wat slikken van een ander.
5.
Ik vind meningsverschillen vaak niet de moeite waard om me druk over te maken en doe er dan ook niet aan mee, ook al weet de ander niet hoe ik er persoonlijk over denk.
 
 
heel sterk
 
 
 
 
niet
6.
Ik probeer meestal een bepaald compromis te bereiken, wanneer blijkt dat ik een andere mening heb dan anderen. Beter wat schipperen, dan dat de zaak blijft hangen en misschien verergert, ook al is het compromis op zichzelf niet echt een bevredigende oplossing.
7.
Ik stel een goede relatie met de ander voorop en ben bereid omwille van de sfeer de mening van de ander te volgen, ook al had ik het zelf graag anders gezien of gewild.
8.
Beter een half besluit dan geen besluit. Ideale oplossingen zijn meestal toch niet mogelijk. Je moet je nu eenmaal kunnen aanpassen en aanvaarden dat iets niet helemaal zo loopt, zoals jij zelf of anderen dat graag hadden gezien.
9.
Ik hou me wat op de vlakte als ik te maken krijg met mensen met een uitgesproken mening, ook al maak ik daarmee ten onrechte de indruk het ermee eens te zijn.
10.
Ik leg mijn kaarten open op tafel en moedig de ander aan hetzelfde te doen, zodat we samen bepaalde meningsverschillen kunnen uitpraten, ook al kost dit tijd en moet ik mijn eigen mening wel eens herzien.
 
 
heel sterk
 
 
 
 
niet
11.
Er zijn nu eenmaal situaties, waarin je je gewoon hard moet opstellen en waarin praten geen enkele zin heeft. Ik heb daar niet zoveel moeite mee, ook al roept dat wel eens agressie of frustraties op.
12.
Het heeft zo weinig zin te proberen een ander te overtuigen. Mensen blijven toch hun eigen mening houden. Ik vermijd zinloze discussies en regel de zaken zo, dat meningsverschillen zoveel mogelijk onder de oppervlakte blijven.
13.
Je moet je meestal een beetje soepel opstellen en genoegen nemen met wat haalbaar is in een bepaalde situatie. Wanneer je het tactisch aanpakt en bereid bent een beetje te geven en te nemen, kom je een heel eind. Helemaal tevreden is toch nooit iemand.
14.
Als een ander maar niet wil toegeven of alsmaar blijft doorzeuren, geef ik op een gegeven moment de strijd maar op, ook al gaat dit tegen mijn gevoel in. Ik troost me dan met de gedachte dat er toch één de verstandigste moet zijn.
15.
Als je je positief opstelt ten opzichte van meningsverschillen en de ander benadert met vertrouwen en respect, kom je er samen meestal wel uit. Als je je daar bewust op instelt, valt er van ieder conflict wel iets te leren, hoe moeilijk dit soms ook in het begin ook lijkt.
 
 
heel sterk
 
 
 
 
niet
16.
Het is nu eenmaal een nuchter feit, dat je niet iedereen te vriend kunt houden en dat je soms impopulaire beslissingen moet nemen. Sommige mensen zijn alleen met dwang tot iets te bewegen. Als je daar niet van uitgaat kom je nergens.
17.
Ik aanvaard liever een moeilijke of onplezierige situatie, dan dat ik de ander voor het hoofd stoot met mijn kritiek. Ik heb er moeite mee een ander keihard de waarheid te zeggen, zeker als die ander ergens ook wel gelijk heeft.
18.
Als bepaalde standpunten lijnrecht tegenover elkaar staan moet je de zaak niet willen forceren, terwijl je aan de andere kant de ander ook niet zomaar zijn zin moet geven.Het beste is de harde kantjes er wat vanaf te slijpen en te kijken waar je dan uitkomt.
19.
De meeste mensen reageren meteen emotioneel als je iets tegen ze zegt. Daarom kunnen beter veel dingen onbesproken blijven. Een aantal problemen zijn nu eenmaal onoplosbaar.
20.
Conflicten worden alleen opgelost als je bereid bent eerst de kern ervan bloot te leggen en dan een aantal alternatieven te overwegen. Dat vraagt om serieuze betrokkenheid, flexibiliteit en inlevingsvermogen in het standpunt van de ander. Ik probeer dat zoveel mogelijk in praktijk te brengen.
 
 
heel sterk
 
 
 
 
niet
21.
Een aantal problemen en meningsverschillen lost zich vanzelf op in de tijd. Je moet er gewoon niet teveel aandacht aan schenken en bepaalde kwesties zoveel mogelijk negeren of naast je neer leggen.
22.
Het kan me niet zoveel schelen of ik op een gegeven moment alleen kom te staan tegenover een aantal anderen, die het niet met me eens zijn. Als ik vind dat ik gelijk heb, blijf ik bij mijn mening en zal ik die niet onder stoelen of banken steken. In zo'n situatie sluit ik me op een gegeven moment gewoon af voor de kritiek en de argumenten van de ander(en).
23.
Een mens komt uiteindelijk toch altijd het verst, wanneer hij zich naar anderen weet te voegen en voorkomt dat hij vijanden krijgt. Je kunt dan ook het beste de ander gewoon gelijk geven, of in ieder geval begrip tonen voor zijn standpunt. In de praktijk loopt alles meestal toch weer anders en heb je nog gelegenheid genoeg de zaak weer terug te draaien of je eigen zin te doen.
24.
Iedere zaak heeft altijd twee kanten en iedereen heeft ergens wel gelijk. Daarom moet je allebei wat water bij de wijn doen en in ieder geval voorkomen dat je de zaak te ver opblaast. zolang ieder redelijk blijft regelt de zaak zich op den duur toch wel. De soep wordt meestal niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend.
25.
Het is vaak niet eenvoudig om samen tot een oplossing te komen, die beide partijen echt bevredigt, maar het loont de moeite. Iedereen maakt fouten en het lukt ook niet altijd, maar wanneer je een conflict met een ander goed doorwerkt en uitpraat, is dat uiteindelijk zo bevredigend, dat je het er graag voor over hebt om hier met volle inzet aan te werken. Uiteraard geldt dit vooral voor die conflicten die de moeite waard zijn en die je confronteren met een stuk van jezelf, waarmee je als mens nog niet klaar bent.