hoofdpagina
Vragenlijst Veranderingsbereidheid

Voor- en achternaam :

Bedrijf :

Email adres :

 
Onderdeel 1: Gevolgen voor het werk
Ja
Twijfelgeval
Nee
1.
Is jouw team ervan overtuigd dat door de verandering de kwaliteit van het werk toe zal nemen?
2.
Zal door de verandering de werkdruk afnemen?
3.
Dragen de teamleden na de verandering meer verantwoordelijkheid voor hun werk?
4.
Creëert de verandering nieuwe loopbaankansen voor jouw teamleden?
 
Onderdeel 2: Gevoelens over de verandering
Ja
Twijfelgeval
Nee
5.
Ervaren jouw teamleden de verandering als een uitdaging?
6.
Ervaren jouw teamleden de verandering als vertrouwd?
7.
Ervaren jouw teamleden de verandering als verfrissend?
8.
Ervaren jouw teamleden de verandering als iets positiefs?
 
Onderdeel 3: Meerwaarde voor de organisatie
Ja
Twijfelgeval
Nee
9.
Is de meerwaarde van de verandering duidelijk voor jouw teamleden?
10.
Leidt de verandering tot een verbetering van de marktpositie van de organisatie?
11.
Leidt de verandering tot een vergroting van de efficiëntie van de organisatie?
12.
Levert de verandering voordelen op ten opzichte van de concurrentie?
 
Onderdeel 4: De houding van anderen
Ja
Twijfelgeval
Nee
13.
Staat de directie onvoorwaardelijk achter de verandering?
14.
Sta je zelf achter de verandering?
15.
Staan de collega's van jouw teamleden achter de verandering?
16.
Staan jouw collega-leidinggevenden achter de verandering?
 
Onderdeel 5: Ervaringen van u en jouw teamleden met veranderingen
Ja
Twijfelgeval
Nee
17.
Hebben jouw teamleden in het verleden goede ervaringen opgedaan met soortgelijke veranderingsprocessen?
18.
Kunnen jouw teamleden op basis van hun vakinhoudelijke kennis bijdragen aan het slagen van de verandering?
19.
Heb je zelf in het verleden goede ervaringen opgedaan met veranderingen?
20.
Ben je zelf actief betrokken geweest bij voorgaande veranderingsprocessen?
 
Onderdeel 6: Beschikbare middelen
Ja
Twijfelgeval
Nee
21.
Hebben jouw teamleden voldoende tijd om aan de invoering van de verandering te besteden?
22.
Heb je voldoende ruimte in jouw agenda om tijd aan de verandering te besteden?
23.
Valt de invoering van de verandering samen met een rustige periode in de werkzaamheden van jouw team?
24.
Draait jouw team tijdens de invoering van de verandering met een volledige bezetting?
 
Onderdeel 7: Het veranderingsproces
Ja
Twijfelgeval
Nee
25.
Ligt volgens jou aan het veranderingsproces een heldere fasering ten grondslag?
26.
Wordt het veranderingsproces volgens jou doelgericht aangestuurd?
27.
Is volgens jou het tijdschema waarbinnen de verandering is gepland realistisch?
28.
Worden jij en jouw teamleden op tijd geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen?