hoofdpagina
Vragenlijst Conflicthantering

Voor- en achternaam :

Bedrijf :

Email adres :

Het doel van het beantwoorden van deze vragenlijst is inzicht te krijgen in jouw persoonlijke wijze van reageren op conflicten.
Deze vragenlijst bevat 30 paren van uitspraken. Het is de bedoeling dat je je situaties voor de geest haalt, waarin jouw doelstellingen afwijken van iemand anders zijn doelstellingen (dit liefst in organisatorische settings). Wil je voor elk paar uitspraken (A of B) aangeven welke uitspraak het meest op jou van toepassing is.
Ik kan me voorstellen dat in sommige paren van uitspraken noch A noch B jouw gedrag in conflictsituaties aangeven. Wil je dan toch die uitspraak selecteren die naar jouw mening het meest waarschijnlijk voor jou is.

 
 
A
B
1
A. Er zijn momenten waarop ik anderen de verantwoordelijkheid laat om de problemen op te lossen.
B. Ik probeer liever door te gaan op de aspecten waarover we het eens zijn dan te onderhandelen over verschilpunten.
2
A. Ik zoek naar een compromis.
B. Ik probeer zowel mijn eigen belangen als die van de ander recht te doen.
3
A. Meestal probeer ik aan mijn eigen doelstellingen vast te houden.
B. Ik probeer de gevoelens van de ander te sparen en onze relatie intact te houden.
4
A. Ik probeer een compromis te zoeken.
B. Soms offer ik mijn eigen belangen op ten gunste van die van de ander.
5
A. Ik probeer de hulp van de ander te krijgen bij het zoeken naar een oplossing.
B. Ik doe wat nodig is om nutteloze spanningen te vermijden.
6
A. Ik vermijd het om mezelf narigheid te bezorgen.
B. Ik probeer mijn doelstellingen te laten overwegen.
7
A. Ik probeer het probleem wat uit te stellen tot ik tijd heb gehad om er goed over na te denken.
B. Ik lever wat in als de ander dat ook doet.
8
A. Meestal probeer ik stevig aan mijn eigen doelstellingen vast te houden.
B. Ik probeer alle problemen en belangen meteen openbaar te maken.
9
A. Volgens mij moet je je niet altijd druk maken over verschillen.
B. Ik doe mijn best om anderen van mijn standpunt te overtuigen.
10
A. Ik probeer aan mijn doelstellingen vast te houden.
B. Ik probeer een compromisoplossing te vinden.
11
A. Ik probeer alle problemen en belangen meteen openbaar te maken.
B. Ik probeer de gevoelens van de ander te sparen en onze relatie intact te houden.
12
A. Soms vermijd ik het om een positie in te nemen waardoor een controverse kan ontstaan.
B. Ik geef de ander gelijk op een aantal punten als hij dat t.o.v. mij ook doet.
13
A. Ik stel tussenoplossingen voor.
B. Ik probeer mijn punten door te zetten.
14
A. Ik vertel de ander mijn ideeën en ik vraag hem om de zijne.
B. Ik probeer de ander van de logica en voordelen van mijn standpunt te overtuigen.
15
A. Ik probeer de gevoelens van de ander te sparen en onze relatie intact te houden.
B. Ik doe wat nodig is om nutteloze spanningen te vermijden.
16
A. Ik probeer de ander zijn gevoelens niet te kwetsen.
B. Ik probeer de ander te overtuigen van de kwaliteiten van mijn standpunt.
17
A. Meestal probeer ik stevig aan mijn eigen doelstelling vast te houden.
B. Ik tracht te doen wat nodig is om nutteloze spanningen te vermijden.
18
A. Als het de ander gelukkig maakt, mag hij van mij aan zijn gezichtspunten vasthouden.
B. Ik geef de ander gelijk op een aantal punten als hij dat ten opzichte van mij ook doet.
19
A. Ik probeer alle problemen en belangen meteen openbaar te maken.
B. Ik probeer het probleem wat uit te stellen tot ik tijd heb gehad om er goed over na te denken.
20
A. Ik probeer direct onze verschillen bespreekbaar te maken.
B. Ik zoek naar een eerlijke verdeling voor ons beiden tussen winst- en verliespunten.
21
A. Bij het praten over verschillen tracht ik rekening te houden met de wensen en verlangens van de ander.
B. Ik probeer te komen tot een directe bespreking van het probleem.
22
A. Ik zoek naar een standpunt wat tussen de ander en mij in ligt.
B. Ik probeer mijn belangen veilig te stellen.
23
A. Ik ben erg vaak bezig om aan al onze wensen te voldoen.
B. Er zijn momenten waarop ik anderen de verantwoordelijkheid laat om de problemen op te lossen.
24
A. Als de ander verlangens heeft en daar veel waarde aan hecht, probeer ik daaraan tegemoet te komen.
B. Ik probeer de ander over te halen om een compromis te bereiken.
25
A. Ik probeer de ander van de logica en de voordelen van mijn standpunt te overtuigen.
B. Bij het praten over verschillen tracht ik rekening te houden met de wensen en verlangens van de ander.
26
A. Ik stel tussenoplossingen voor.
B. Ik probeer vrijwel altijd tegemoet te komen aan onze beider verlangens.
27
A. Soms neem ik een standpunt, waardoor een controverse kan ontstaan, niet in.
B. Als het de ander gelukkig maakt, mag hij van mij aan zijn gezichtspunten vasthouden.
28
A. Meestal probeer ik aan mijn eigen doelstellingen vast te houden.
B. Ik vraag de ander om hulp om het probleem op te lossen.
29
A. Ik stel een tussenoplossing voor.
B. Volgens mij moet je je niet altijd druk maken over verschillen.
30
A. Ik probeer de ander zijn gevoelens niet te kwetsen.
B. Ik bespreek de problemen altijd met de ander om samen een oplossing te zoeken.