hoofdpagina
Vragenlijst persoonlijk tijdsperspectief

Voor- en achternaam :

Bedrijf :

Email adres :


Geef aan wat voor jou het meest van toepassing is.
1 = geheel mee eens
2 = tamelijk mee eens
3 = weet niet
4 = tamelijk mee oneens
5 = geheel mee oneens

 
 
1.
Het is het beste om van de ene dag in de andere te leven en de toekomst te laten voor wat het is.
2.
Het lijkt wel of ik vaker in tijdnood zit dan andere mensen.
3.
Het verleden leeft sterk voor mij.
4.
De toekomst is in de eerste plaats een gelegenheid om mijzelf te ontwikkelen.
5.
Ik zorg ervoor dat ik nooit te laat op afspraken kom.
6.
Ik verwacht dat mijn toekomst aangenaam zal zijn.
7.
Ik probeer altijd wat geld weg te leggen.
8.
Ik kan mij moeilijk voorstellen wat voor iemand ik over tien jaar zal zijn.
9.
Ik vind dat je nu uit het leven moet halen wat erin zit, want je weet nooit wat de toekomst kan brengen.
10.
Wanneer ik tijd tekort kom, heb ik de neiging om in paniek te raken.
11.
Mijn toekomst lijkt me soms hopeloos.
12.
Als ik in gedachten ben, denk ik vaak aan gebeurtenissen van vroeger.
13.
Ik houd er niet van de tijd uit het oog te verliezen.
14.
Als ik aan mijn toekomst denk, voel ik me wat onbehaaglijk.
15.
Geld dient er toe om uit te geven, niet om te sparen.
16.
De toekomst is te onzeker om ver vooruit plannen te maken.
17.
Ik praat graag over vroeger.
18.
Ik probeer vaak tijd te winnen door me te haasten.
19.
Wanneer je van het leven wilt genieten, moet je dat nu doen.
20.
Ik maak me zorgen over de toekomst.
21.
Wanneer ik geld spaar, geeft me dat doorgaans meer voldoening dan wanneer ik er direct iets van koop.
22.
Ik denk heel weinig na over het verleden.
23.
Ik ben van plan te zorgen voor een stevige financiële positie in de toekomst.
24.
Het benauwt me wanneer ik eraan denk hoe snel de tijd voorbij gaat.
25.
Ik heb een tamelijk goed beeld van wat ik over 5 jaar zal doen.
26.
De toekomst zal voor mij waarschijnlijk niet zo rooskleurig zijn.
27.
Wanneer ik een grote hoeveelheid geld zou krijgen, zou ik er nu zo weinig mogelijk van uitgeven en het bewaren voor de toekomst.
28.
Ik houd me vaak bezig met teleurstellende ervaringen uit mijn verleden.
29.
Het tempo van het alledaagse leven benauwt me wel eens.
30.
Het lijkt alsof ik in mijn leven geen doel heb.
31.
Ik spaar liever geld dan dat ik het meteen uitgeef.
32.
De meeste van mijn toekomstplannen zijn vaag.
33.
Ik kom liever te vroeg en wacht nog even dan dat ik voor een afspraak te laat kom.
34.
Je moet je zoveel mogelijk laten leiden door je vooruitzichten op de toekomst.
35.
Verder komen in mijn persoonlijke ontwikkeling is van wezenlijk belang voor mijn toekomst.
36.
Ik erger me meestal niet meer aan dingen die voorbij zijn.
37.
Het is belangrijk je voornamelijk bezig te houden met het leven van dit moment.
38.
Mijn toekomst wordt bepaald door mijn persoonlijke ontwikkeling.
39.
Bij de meeste dingen die ik doe let ik op de klok.
40.
De meeste van mijn toekomstplannen zijn goed uitgedacht.