hoofdpagina
Vragenlijst Teamfases Tuckman-vragenlijst

Voor- en achternaam :

Bedrijf :

Email adres :

Doel van de vragenlijst:

Hieronder staan beweringen over het werken in teams. Geef aan hoe veel of weinig deze beweringen overeenkomen met wat je ziet in het team waarin u werkt:

Geef aan
1 = bijna altijd
2 = regelmatig
3 = zo af en toe
4 = zelden
5 = bijna nooit

 
 
1
2
3
4
5
1.
Wij hebben voor alles een procedure om er zeker van te zijn dat zaken ordelijk gestructureerd verlopen.
2.
Wij willen snel aan de slag en besteden niet teveel tijd aan vooroverleg en planning.
3.
In ons team zijn we gezamenlijk betrokken en wij dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor successen of mislukkingen.
4.
Wij hanteren strakke procedures om onze doelen en werkwijzen te bepalen.
5.
Leden in ons team zijn bang om anderen om hulp te vragen.
6.
Wij vatten de doelen en doelstellingen van ons team serieus op en gaan ervan uit dat iedereen dat onderschrijft.
7.
Onze teamleider geeft direct leiding en werkt mee wanneer nodig.
8.
Wij hebben geen vaststaande procedures; die stellen we op wanneer het werk daarom vraagt.
9.
Wij ontwikkelen vele normen maar wij passen die eigenlijk niet toe.
10.
Leden van ons team vertrouwen elkaar niet zo en houden elkaar goed in de gaten.
11.
Onze teamleider ziet er op toe dat wij de procedures volgen, niet discussiëren, het werk niet onderbreken en ons concentreren op het werk.
12.
Wij vinden het plezierig om samen te werken. Het is gezellig én productief.
13.
Wij hebben elkaar als volwaardig lid van het team geaccepteerd.
14.
Onze teamleider stelt onze inbreng op prijs en ondersteunt ons.
15.
Wij proberen altijd het doel zo goed mogelijk te omschrijven en te bepalen wat er gedaan moet worden.
16.
Vele leden van ons team hebben hun eigen opvatting over het werk en de persoonlijke belangen overheersen.
17.
Wij accepteren elkaars sterke en zwakke punten volledig.
18.
Wij verdelen rollen en taken in ons team. Bijvoorbeeld in het werkoverleg voorzitter, notulist, bewaker van de tijd, procesbewaker etc.
19.
Wij proberen de rust en vrede te bewaren door conflicten te vermijden.
20.
De taaklast in ons team wijkt nogal af van wat wij dachten en lijkt heel moeilijk uitvoerbaar.
21.
Er zijn in ons team vele vage discussies over het werk en sommige teamleden worden daar ongeduldig door.
22.
We zijn in staat om gezamenlijke problemen in het team op te lossen.
23.
Wij discussiëren veel, maar worden het op de belangrijke onderwerpen wel met elkaar eens.
24.
Ons team wordt vaak uitgedaagd zichzelf te overtreffen.
25.
Wij kunnen kritiek op anderen op een constructieve manier uiten.
26.
Er is veel betrokkenheid bij ons team.
27.
Het lijkt of er maar weinig van de gestelde doelen worden gerealiseerd.
28.
De doelen die wij ons gesteld hebben zijn vaak niet realistisch.
29.
Hoewel we twijfels hebben over de gestelde doelen zijn we enthousiast en trots om bij dit team te horen.
30.
Wij delen persoonlijke problemen met elkaar.
31.
Er is bij ons veel weerstand tegen het werk en pogingen tot kwaliteitsverbetering.
32.
Wij kunnen veel werk verzetten in ons team.