hoofdpagina
Vragenlijst Teamanalyse (Lencioni)

Voor- en achternaam :

Bedrijf :

Email adres :

Doel van de vragenlijst:

Geef met behulp van onderstaande schaal aan in welke mate de uitspraken van toepassing zijn op jouw team. Het is belangrijk de uitspraken eerlijk te beantwoorden en er niet al te diep over na te denken.

 
 
meestal
soms
zelden
1.
De teamleden zijn gepassioneerd en nemen bij zakelijke besprekingen geen blad voor de mond.
2.
Teamleden spreken elkaar aan op tekortkomingen en onproductieve gedragingen.
3.
Teamleden weten waar hun collega's aan werken en welke positieve bijdrage zij leveren aan het team
4.
Teamleden verontschuldigen zich snel en oprecht tegenover elkaar wanneer zij iets zeggen of doen dat ongepast is of het team kan schaden.
5.
Omwille van het teambelang zijn teamleden bereid op hun afdelingen of de terreinen waarop zij deskundig zijn offers te brengen in termen van budgetten, zeggenschap of het aantal personeelsleden.
6.
Teamleden geven openlijk hun zwakheden en fouten toe.
7.
Teamvergaderingen zijn fascinerend en niet vervelend.
 
 
meestal
soms
zelden
8.
Als teamleden vergaderingen verlaten, vertrouwen zij erop dat collega's zich zonder voorbehoud zullen scharen achter de besluiten waarover overeenstemming wordt bereikt, ook als er aanvankelijk onenigheid heerste.
9.
Het niet-realiseren van teamdoelstellingen heeft grote invloed op de motivatie.
10.
Tijdens teambijeenkomsten worden de belangrijkste en lastigste kwesties aan de orde gesteld.
11.
Teamleden maken zich grote zorgen over het vooruitzicht hun collega's af te vallen.
12.
Teamleden weten iets van elkaars persoonlijke leven en spreken daar onderling gemakkelijk over.
13.
Teamleden beƫindigen discussies met heldere en specifieke oplossingen en met plannen van aanpak.
14.
De teamleden dagen elkaar uit aangaande plannen en benaderingen.
15.
Teamleden zoeken niet gretig naar krediet voor hun eigen bijdragen, maar geven dat wel snel aan anderen.