12 januari 2016 Vincent Kalf

‘Waar cultuur en strategie botsen, wint cultuur altijd’

Een goed passende bedrijfscultuur gaat om effectiviteit en de vraag of de bedrijfscultuur passend is voor de eisen die aan het bedrijf worden gesteld en de doelstellingen die het wil halen. Simpel gezegd: een bedrijfscultuur beïnvloed prestaties en daarmee de resultaten.

Wat is nou precies een organisatiecultuur? Wij gaan uit van de volgende definitie: de gemeenschappelijke verzameling van normen, waarden en gedrag, gedeeld door alle medewerkers van een organisatie. Het is dus niet zozeer de vraag ‘waarom’ , die bij het bepalen van een (nieuwe) strategie belangrijk is, maar meer de ‘hoe’ vraag; hoe ga je met elkaar om, hoe ga je samenwerken, hoe los je problemen op… Dat klinkt relatief simpel, er zit echter een venijnig addertje onder het gras. Onderliggende onbewuste percepties, overtuigingen, gedachten, emoties en gevoelens liggen op de loer. (Cultuur wordt door sommige wetenschappers ook wel gezien als een onzichtbaar krachtenveld, zoals zwaartekracht). De dieperliggende individuele en gemeenschappelijke waarden en veronderstellingen zijn daarom van eminent belang om naar de oppervlakte te krijgen.

strategie-structuur-cultuur-origanizational-structuur-300x225

Een bijkomende lastige factor is, dat als een organisatie successen heeft behaald met de (gedeeltelijk onbewuste) bestaande cultuur, er is dan voldoende gemeenschappelijke geschiedenis opgebouwd, dan zullen medewerkers niet graag die cultuur weer willen aanpassen of zelfs hervormen. Zelfs niet wanneer het, na grondig onderzoek van de problematiek, (eigenlijk) moet.

Door middel van verschillende methodieken kun je als organisatie onderzoeken, wat je huidige bedrijfscultuur is, maar ook welke soort cultuur het best past bij jouw specifieke toekomstvisie. Door vervolgens met respect om te gaan met het ‘oude’ en draagvlak en betekenis te creëren voor het ‘nieuwe’ kun je ervoor zorgen dat medewerkers de cultuur verandering omarmen. Wel belangrijk om te weten is dat cultuurverandering niet van de één op de andere dag plaatsvindt. Het evoluerend effect heeft tijd nodig. Het aan- en afleren van gedrag, gewoonten en gebruiken vraagt immers om bewuste en vrijwillige instemming van medewerkers en dat vraagt weer om veel openheid en energie.

Heb je behoefde aan een grondige analyse van jouw huidige bedrijfscultuur en wil je weten of je daarmee je toekomstige doelstellingen en resultaten gaat behalen? Neem dan gerust eens contact met ons op, wij begeleiden je hier graag in.

Geschreven door Anders Trainer van Hulshof TCP : Marjorie Niggebrugge